Stukken ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering

Hieronder vindt u de stukken ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering op 20 maart aanstaande.

Uitnodigingsbrief bALV-AEDLEVWERD2024

Presentatie jaarcijfers 2023 ledenvergadering 2024

Jaarverslag Aed Levwerd 2023

Notulen ALV 2023