Stichting Muurtaal realiseert historische muurreclames in Leeuwarden

Geen eigen project van Aed Levwerd, maar we ondersteunen het initiatief van hart: de stichting Muurtaal, in 1998 opgericht door wijlen notaris Hylke Wierda en anderen, herstelt in de Leeuwarder binnenstad oude geschilderde muurreclames. In de afgelopen jaren zijn al meer dan tien schilderingen in ere hersteld. Bovendien nam de stichting het initiatief tot het aanbrengen van twee kunstwerken in de openbare ruimte: Omsk [op de Westerpijp aan het eind van de Nieuwestad] en Rookt! [hoek Wybrand de Geeststraat/Oostergrachtswal].

De stichting Muurtaal is een zogenoemde ANBI-Stichting. Dat betekent kortgezegd dat sponsorende bedrijven en sympathiserende particulieren belangrijke extra belastingaftrek genieten bij het doen van een donatie aan (een activiteit van) de stichting Muurtaal. De afkorting Anbi betekent: algemeen nut beogende instelling. Kijk voor meer informatie op www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/muurtaal

De plannen van Muurtaal konden worden uitgevoerd door subsidies en sponsoring van Maatschappij Tot Nut van ‘t Algemeen, Gemeente Leeuwarden, St. Anthony Gasthuis, Juckema Sideriusfonds, Old Burger Weeshuis, Nieuwe Stads Weeshuis, Rotary Club Leeuwarden-Zuid, AGW-notarissen, Zandleven Verf, Vademo, Desimo, Nieuw Wonen Friesland, NVB Vermeulen B.V., Het Tankschip en zeer gewaardeeerde bijdragen van particulieren en eigenaren van panden.

De muurschilderingen werden aangebracht door Hubertus de Jong [2 en 3] Machiel Braaksma [3, 4, 9] en Jilt Heidstra [5, 8 en 11]. Het ontwerp voor Omsk [6] is van Machiel Braaksma, Rookt! 14] is van Iek Streefkerk en werd uitgevoerd door Machiel Braaksma. Gerard Buising (6, 15, 16) maakte op de hoek Grote Kerkstraat/Doelestraat de ‘levertraan-reclame’ van de firma Draaisma, de vroeger in de Doelestraat gevestigde levertraanfabriek. Machiel Braaksma en Roelof Lens (16) restaureerden het emaillebord Eerste Hollandsche Levensverzekeringsbank in de Klokstraat/hoek Sint Jacobstraat.

Help Muurtaal met uw donatie mooie oude reclames in de binnenstad terug te brengen. Heeft u nog oude afbeeldingen van zulke reclames? Neem contact op met Muurtaal via onderstaande gegevens:

Email: j.vanderweij@planet.nl

Telefoon: 06 55 30 36 64 Handelsregister Leeuwarden 01081494 (UBO-geregistreerd)

Rabobank zakelijk IBAN: NL45 RABO 0131795473

Gerealiseerde muurreclames: Overzicht gerealiseerde muurreclames dec. 2023