Met uw lidmaatschap van de Vereniging verrijkt u uw kennis van de stad Leeuwarden en draagt u bij aan het levend houden van haar geschiedenis. Leden ontvangen drie maal per jaar het blad Leovardia. Tevens kan men vele door de Vereniging georganiseerde lezingen en diverse andere activiteiten bezoeken. De minimale jaarcontributie bedraagt € 27,-. Ieder jaar wordt dit bedrag eind februari automatisch geïncasseerd. Personen die door middel van een factuur wensen te betalen, kunnen dit aangeven. Bij hen wordt € 2,50 incassokosten extra gerekend.

De ledenadministratie wordt verzorgd door Nico van der Meer. Nico is te bereiken via ledenadministratie@aedlevwerd.nl.

Om lid te worden, kunt u zich hier aanmelden: https://www.aedlevwerd.nl/lidmaatschap/lid-worden/