In 2006 ontmoetten amateurarcheologen elkaar bij de stort van de grond die vrijkwam bij de bouw van de parkeergarage op het Oldehoofsterkerkhof. Van de vele vondsten die daar werden gedaan kon in dat jaar in de bibliotheek een tentoonstelling worden ingericht. De groep amateurs bleef elkaar ontmoeten en vormt sindsdien een rond de 18 leden tellende werkgroep van Aed Levwerd die ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar komt.

De leden wisselen informatie uit over individuele vondsten, gedaan ‘op het oog’ en met de metaaldetector. In overleg met de beleidsmedewerker archeologie van de gemeente Leeuwarden worden waarnemingen gedaan bij grondwerkzaamheden waarbij niet noodzakelijk een professionele archeoloog betrokken is. Als dat mogelijk is assisteren leden van de werkgroep bij opgravingen die worden uitgevoerd door professionele archeologen.

De amateurvondsten worden zoveel mogelijk ingevoerd en beschreven in een database, die zich bevindt in het informatiecentrum van het Historisch Centrum Leeuwarden en die voor belangstellenden te raadplegen is.

In overleg met het HCL worden regelmatig recente en minder recente vondsten getoond in het Archeologisch Steunpunt. Incidenteel organiseert de werkgroep lezingen rond een onderwerp uit de Leeuwarder archeologie, ‘archeologische fietstochten’ en assisteert ze bij de organisatie van open dagen bij opgravingen.

Leden leveren bijdragen aan opgravingsverslagen en publiceren in Leovardia over hun vondsten. In oktober organiseert de werkgroep samen met de gemeente Leeuwarden en het HCL de Dag van Leeuwarder Archeologie.

Op de Facebook-pagina ‘Archeologie in Leeuwarden’ doen leden van de werkgroep en anderen regelmatig verslag van hun vondsten. 

Contact: tomsandijck@hetnet.nl