In 2011 werd de Hendrik ten Hoeve-Pries in het leven geroepen, een prijs voor het in oude staat herstellen van particuliere woningen, gebouwen, objecten of onderdelen daarvan en bijbehorende tuinen of erven in de gemeente Leeuwarden. De prijs is genoemd naar de in 2009 overleden stadskenner Hendrik ten Hoeve.

Het historisch geweten van Leeuwarden

Hendrik ten Hoeve (1945-2009) was onderwijzer en gemeenteraadslid, maar bovenal Liwwadderkenner. Hij was een echte verteller en het historisch geweten van de stad. Daarnaast was hij de stimulator van allerlei initiatieven op het gebied van de Leeuwarder historie. Na zijn plotselinge dood in 2009 is een ruimte in het Historisch Centrum Leeuwarden naar hem vernoemd en is hij de naamgever van de Hendrik ten Hoeve-Pries die wordt uitgereikt door Aed Levwerd.

De prijs bestaat uit een door de Harlinger Aardewerk- en Tegelfabriek vervaardigde wandtegel.

De prijs werd in eerste instantie eens in de drie jaar uitgereikt tijdens de Liwwadderdag. Sinds 2015 wordt de prijs eens in de twee jaar uitgereikt.

De huidige jury bestaat uit Peter Walon (voorzitter), Rein Hofstra en Piet Meerdink

Winnaars

2019: Familie van der Schaaf (Lieuwe Jellingastrjitte, Britsum)

2017: Erwin Hamming-Schott  en Niels Schott-Haming (Johan Willem Frisostraat 2)

2015: Cor Giesing en Hester Heldoorn (Molenstraat 38)

2012: Carla van der Heijde (Oostergrachtswal 25) en Hein de Graaf en Marijke Tiemersma (Bagijnestraat 30)