De werkgroep WIEL houdt zich bezig met industrieel erfgoed en bestaat sinds februari 2011.

Onder industrieel erfgoed verstaat WIEL de onroerende en roerende goederen van de industriële maatschappij ten behoeve van de dagelijkse arbeid, die het behouden waard zijn. We willen hierdoor inzicht geven in de cultuur van het industriële verleden van de gemeente Leeuwarden vanaf ongeveer de tweede helft van de 19e eeuw.

Het industrieel erfgoed wordt bedreigd in zijn voortbestaan wanneer de oorspronkelijke functie wordt opgeheven door nieuwe productiemethodes, automatisering e.d. In het verleden is hierdoor helaas veel industrieel erfgoed verdwenen.

Doelstellingen

De werkgroep, een groepje enthousiaste vrijwilligers van verschillende deskundige disciplines, stelt zich ten doel industrieel erfgoed in de gemeente Leeuwarden te behouden en de belangstelling en het bewustzijn voor de geschiedenis hiervan te bevorderen. De werkgroep gaat zich ook inzetten voor bijzondere verzamelingen.

WIEL wil de gestelde doelen behalen door:

 1. Inventariseren
  Het traceren en fotograferen van panden met een industrieel verleden in de Gemeente Leeuwarden, stad en dorpen. In het kader van de gemeentelijke herindeling zal WIEL zich dan ook, vanzelfsprekend in overleg, gaan richten op de toegetreden nieuwe dorpen. Onder inventariseren valt ook de beschrijving van verzamelingen op het gebied van industrieel erfgoed in particulier (en mogelijk in museaal) bezit.
 2. Documenteren
  De (voormalige) industriële panden te beschrijven alsmede de historie van het (in het betreffende pand werkzame) bedrijf. Het opsporen van en het beschrijven van allerlei materialen gebruikt door een bedrijf. Te denken valt aan producten (in de vorm van verpakkingen), gebruikte machines, reclame materiaal, verpakkingsmateriaal, briefpapier en advertenties uit diverse tijdschriften.
 3. Herwaarderen
  Van een voormalig ‘fabrieks’ pand voor wat het ooit is geweest. Ook wat betreft machinerieën die in de Leeuwarder industrie zijn gemaakt en/of gebruikt.
 4. Adviseren tot hergebruik
  Gevraagd en ongevraagd advies m.b.t. voormalige bedrijfspanden.
 5. Publiceren en een website te onderhouden
  Publiceren in de vorm van artikelen (bij voorkeur) in Leovardia, in boekvorm of in andere tijdschriften en kranten. Openbaar maken op de website van Aed Levwerd.
 6. P.R. te bedrijven in de vorm van excursies, lezingen, tentoonstellingen e.d.

Werkgroepleden

De huidige werkgroepleden zijn Botsy Fokkema (voorzitter), Carla Duim en Menno Keulen.