Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd

De Leeuwarder Historische Vereniging heeft volgens haar statuten als doelstelling:

ANBI status voor Aed Levwerd

De Belastingdienst heeft de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd de ANBI status toegekend. Aed Levwerd is daarmee officieel een Algemeen Nut Beogende Instelling geworden. Dit betekent dat aan Aed Levwerd gedane schenkingen en legaten zijn vrijgesteld van schenkings- en successiebelasting.

Alle informatie over fiscale regelingen voor ANBIschenkingen vindt u op de website www.daargeefjeom.nl.

Bankrekening Aed Levwerd

Rabobank
IBAN: NL77 RABO 0127 5693 83
BIC: RABONL2U