Het tijdschrift Leovardia verschijnt driemaal per jaar. Leovardia is een uitgave van Aed Levwerd en het Historisch Centrum Leeuwarden.

Als u lid bent van Aed Levwerd ontvangt u het tijdschrift in de brievenbus. Losse nummers zijn voor 8 euro verkrijgbaar bij het Historisch Centrum Leeuwarden en een aantal Leeuwarder boekwinkels.

De huidige redactie bestaat uit Piet Tuik, Henk de Vries, Marga Renkema-Schokker, Rik Jongbloed, Anneke Hellinga, Ger Bosklopper en Nykle Dijkstra.

Het e-mailadres van het redactiesecretariaat van Leovardia is redactieleovardia@aedlevwerd.nl.

Het redactiestatuut van Leovardia vindt u hier: redactiestatuut leovardia

De auteursrichtlijnen van Leovardia leest u hier: AUTEURSRICHTLIJNEN

Leovardia online

Blader online door de jaargangen 2000-2018 van het tijdschrift Leovardia. Zoeken op trefwoorden is mogelijk.

Historisch Centrum Leeuwarden


Disclaimer:

Niets van deze Leovardia’s mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van Aed Levwerd (en in sommige gevallen van de auteur, het HCL en/of andere rechthebbenden).

De redactie van Leovardia heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren te traceren van al het gebruikte beeldmateriaal en als bron te vermelden. Een ieder die zich niettemin eigenaar weet van dergelijk materiaal op deze site zonder dat met hem/haar afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met het bestuur van Aed Levwerd (secretaris@aedlevwerd.nl).