De in 2003 in het leven geroepen Pommeranten Pries is een prijs voor personen of instellingen die in Leeuwarden op cultureel of historisch gebied een belangrijke rol spelen. De prijs bestaat uit een gouden speld en een oorkonde. De gouden speld is ontworpen en gemaakt door de Leeuwarder goud- en zilversmid Theo van Halsema.

Jury

De huidige jury bestaat uit Anneke Holwerda (voorzitter), Asing Walthaus en Fokke van der Veen.

De Pommeranten Pries werd uitgereikt aan: 

2023 – Henk Leutscher

2022 – Michel Tilma

2021 – Hotze Bouma

2020 – Stifting KinderWerk Leeuwarden

2019 – Marten Winters

2018 – Melvin van Eldik

2017 – Sarina Schaafsma: La Venezia

2016 – Wobbe van Seijen

2015 – Stifting Praamvaren Leeuwarden

2014 – Piet en Marian van Erp

2013 – Lieuwe Pietersen

2012 – Jeannine de Vries

2011 – Arie van der Wal

2010 – Hampie Bakker

2009 – Sietske Inberg-Mulder

2008 – George Schweigmann

2007 – Jentsje Popma

2006 – Pieter de Groot

2005 – Han Janssen

2004 – dr. Walther Walther Boer

2003 – Izerwinkel Auke Rauwerda