Bestuur Aed Levwerd

Bestuursleden Aed Levwerd

Daan Postma, voorzitter

Klaas Feenstra, penningmeester

Pieter van der Ende, secretaris

Jelle Hoekstra, bestuurslid

Nico van der Meer, bestuurslid

Klaas Zwart, bestuurslid

Dennis Klooster, webmaster

Contactgegevens

Postadres
Postbus 2574
8901 AB Leeuwarden

E-mailadres: secretariaat@aedlevwerd.nl

Website: www.aedlevwerd.nl

Bankgegevens

Kamer van Koophandel: 01087915
RSIN: 808747903
Bankrekening:
Rabobank: NL77RABO0127569383
ING: NL27INGB0008456576

Gezicht op Leeuwarden