Bestuur Aed Levwerd

Bestuursleden Aed Levwerd

Jorrit Holwerda, voorzitter
Saakje Zijlstra, penningmeester
Pieter van der Ende, secretaris
Klaas Zandberg, bestuurslid
Betty Sinnema, bestuurslid
Femke Feddema, webmaster

Contactgegevens

Postadres
Postbus 2574
8901 AB Leeuwarden

E-mailadres: secretariaat@aedlevwerd.nl
Website: www.aedlevwerd.nl

Bankgegevens

Kamer van Koophandel: 01087915
RSIN: 808747903
Bankrekening:
Rabobank: NL77RABO0127569383
ING: NL27INGB0008456576

Gezicht op Leeuwarden