Bestuur Aed Levwerd

Bestuursleden Aed Levwerd

Roel Sluiter, voorzitter

Peter Faber, penningmeester

René Postma, secretaris

Botsy Fokkema, bestuurslid

Frits Rijpma, bestuurslid

Erwin Boonstra, bestuurslid

Nico van der Meer, bestuurslid

Klaas Zwart, bestuurslid

Dennis Klooster, bestuurslid

Anita Terpstra, bestuurslid

Contactgegevens

Postadres
Postbus 2574
8901 AB Leeuwarden

E-mailadres:

secretaris@aedlevwerd.nl

Website:

www.aedlevwerd.nl

Bankrekeningen Aed Levwerd

Rabobank
IBAN: NL77 RABO 0127 5693 83
BIC: RABONL2U

ING bank
IBAN: NL27 INGB 0008 4565 76
BIC: INGBNL2A