Bestuur Aed Levwerd

Bestuursleden Aed Levwerd

Daan Postma, voorzitter

Peter Faber, penningmeester

Dennis Klooster, secretaris/webmaster

Jelle Hoekstra, bestuurslid

Nico van der Meer, bestuurslid

Klaas Zwart, bestuurslid

Contactgegevens

Postadres:
Postbus 2574
8901 AB Leeuwarden

E-mailadres: secretaris@aedlevwerd.nl

Website: www.aedlevwerd.nl

Bankgegevens

Kamer van Koophandel: 01087915
RSIN: 808747903
Bankrekening:
Rabobank: NL77RABO0127569383
ING: NL27INGB0008456576

Gezicht op Leeuwarden