ANBI status voor Aed Levwerd

De belastingdienst heeft de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd de ANBI status toegekend. Aed Levwerd is daarmee officieel een Algemeen Nut Beogende Instelling geworden.

Dit betekent dat aan Aed Levwerd gedane schenkingen en legaten zijn vrijgesteld van schenkings- en successiebelasting.

Alle informatie over fiscale regelingen voor ANBI schenkingen vindt u op de website www.daargeefjeom.nl

Aed Levwerd houdt de volgende website bij: https://stichting.moment.online/leeuwarder-historische-vereniging-aed-levwerd

Bankgegevens

RSIN: 808747903

Bankrekeningen Aed Levwerd
Rabobank: NL77 RABO 0127 5693 83
ING bank: NL77 INGB 0008 4565 76