ALGEMENE LEDENVERGADERING VERPLAATST NAAR 20 MAART

Belangrijke mededeling: de Algemene Ledenvergadering van Aed Levwerd vindt plaats op woensdag 20 maart en NIET op 13 maart, zoals eerder aangegeven. Details volgen z.s.m.