Stichting Muurtaal

Geen eigen project van Aed Levwerd maar wel zeer de moeite waard: De stichting Muurtaal, in 1998 opgericht, herstelt in de Leeuwarder binnenstad oude geschilderde muurreclames. In de afgelopen jaren zijn al meer dan tien schilderingen in ere hersteld. Bovendien nam de stichting het initiatief tot het aanbrengen van twee kunstwerken in de openbare ruimte: Omsk [op de Westerpijp aan het eind van de Nieuwestad] en Rookt! [hoek Wybrand de Geeststraat/Oostergrachtswal].

De stichting Muurtaal is een zogenoemde ANBI-Stichting. Dat betekent kortgezegd dat sponsorende bedrijven en sympathiserende particulieren belangrijke extra belastingaftrek genieten bij het doen van een donatie aan (een activiteit van) de stichting Muurtaal. De afkorting Anbi betekent: algemeen nut beogende instelling. Kijk voor meer informatie op de website www.anbi.nl

De plannen van Muurtaal konden worden uitgevoerd door subsidies en sponsoring van Maatschappij Tot Nut van ’t Algemeen, Gemeente Leeuwarden, St. Anthony Gasthuis, Juckema Sideriusfonds, Old Burger Weeshuis, Nieuwe Stads Weeshuis, Rotary Club Leeuwarden-Zuid, AGW-notarissen, Zandleven Verf, Vademo, Desimo, Nieuw Wonen Friesland, NVB Vermeulen B.V., Het Tankschip en enige particulieren.

De muurschilderingen werden aangebracht door Hubertus de Jong [1. en 3.] Machiel Braaksma [2, 6, 11] en Jilt Heidstra [9, 10 en 12]. Het ontwerp voor Omsk [7] is van Machiel Braaksma, Rookt! [4, 5] is van Iek Streefkerk en werd uitgevoerd door Machiel Braaksma.

Stichting Muurtaal

Jan van der Weij

Tel: 06 5530 3664

email: j.vanderweij@planet.nl

 

Gerealiseerde muurreclames