Werkgroep Open Monumentendag Leeuwarden

Ieder jaar, het tweede weekend van september, wordt ook in Leeuwarden de Open Monumentendag georganiseerd door een werkgroep van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd in samenwerking met het Historisch Centrum Leeuwarden en Monumentenzorg Gemeente Leeuwarden. De werkgroep heeft er sinds 1987 voor gezorgd dat de OMD in Leeuwarden drommen mensen op de been krijgt, zowel uit de stad zelf als uit de provincie en vaak ook van buiten de provincie! Zoveel mogelijk wordt aangesloten bij het thema van de Landelijke OMD; in Leeuwarden wordt hiervan regelmatig afgeweken maar altijd met een bijzondere reden.

Steeds weer krijgt een ander deel van de rijke schat aan cultuurhistorische monumenten in Leeuwarden extra aandacht. Talloze woonhuizen en gebouwen staan dan open voor het publiek en kunnen, vaak alleen tijdens Open Monumentendag, bezichtigd worden.

Enkele weken voor de Open Monumentendag Leeuwarden vindt u de bezoekersinformatie op de website van Historischcentrumleeuwarden.nl, de Facebookpagina van OMD en www.openmonumentendag.nl.

Vrijwel ieder jaar is bij het thema een boekje uitgegeven. Voor zover de voorraad strekt zijn deze boekjes af te halen bij het Historisch Centrum Leeuwarden. Tevens vindt u de complete serie in de bibliotheek van het Historisch Centrum Leeuwarden.

Voor het laatste nieuws over de Open Monumentedag kijk hieronder

Open monumentendag: Sporen van Willem Lodewijk

Ondanks de coronamaatregelen en het beperkte programma trok Open Monumentendag toch honderden bezoekers. Zo bezochten zo’n vierhonderd mensen de Grote Kerk en brachten zo’n 130 personen een bezoek aan het […]

2016

Thema’s:

 • 2020: Sporen van Willem Lodewijk (Us Heit)
 • 2019: Leeuwarder ” Greidhoeke”
 • 2018: Leeuwarder schoolgebouwen
 • 2017: Ontwerpen van architect Piet de Vries
 • 2016: Sporen van een industrieel verleden
 • 2015: Sporen van de Zilveren Eeuw. Monumenten uit de 18e-eeuw
 • 2014: De nieuwe dorpen. Dorpen in de voormalige gemeente Boarnsterhim
 • 2013: Sporen van de Gouden Eeuw. Monumenten uit de 17e-eeuw
 • 2012: Oud en nieuw Zaailand. Het Wilhelminaplein, huiskamer van Leeuwarden
 • 2011: Nieuw gebruik, oud gebouw. Herbestemming van monumentale gebouwen en complexen
 • 2010: Stegen, gloppen en binnentuinen
 • 2009: W.C. de Groot. Werk van Willem Cornelis de Groot in Leeuwarden
 • 2008: De Blokhuispoort te Leeuwarden. Eene der meest geschikte gevangenissen
 • 2007: Swichum, Wirdum en Barrahus
 • 2006: De ouden tot nut, de zwakken tot stut. Het Sint Anthony Gasthuis
 • 2005: Religieuze gebouwen in Leeuwarden
 • 2004: Aan hunne nagedachtenis verschuldigd. Woonhuizen van bekende Leeuwarders
 • 2003: Tusken Piskhoarne en Lape. Een boerderijhistorische verkenning van Leeuwarden tot Wytgaard
 • 2002: Tot berging van allerleije goederen. Pakhuizen in Leeuwarden
 • 2001: Tapperijen, logementen, sociëteiten en huizen van plezier. Historische horeca
 • 2000: Un singeltsje om. Tussen Hoekster- en Vrouwenpoortsbrug
 • 1999: Hier wordt U, voor gij sterft, een lusthof aangeboden. Begraven en begraafplaatsen
 • 1998: Oppa nye merkit. Monumenten aan en rondom de Tweebaksmarkt
 • 1997: Seeckere voortreflijcke huijsinghen. Voornaam wonen in Leeuwarden
 • 1996: Langs Dokkumer Ee, tussen Bonke en Ake. Monumenten in en rond Lekkum, Miedum en Snakkerburen
 • 1995: In de Fortuyn. Monumenten rondom het stadhuis van Leeuwarden
 • 1994: Het Vliet. Een gribus met karakter en sfeer
 • 1993: Zie eens in die brede ramen. Open woonhuismonumenten
 • 1992: Oostwaarts! Het Nieuwe Kanaal en aanliggende wijken
 • 1991: Open Monumentendag Leeuwarden 1991 (Eewal e.o.)
 • 1990: Open Monumentendag Leeuwarden 1990 (gast- en weeshuizen)
 • 1989: Open Monumentendag Leeuwarden 1989 (dorpen rondom Leeuwarden)
 • 1988: Open Monumentendag Leeuwarden 1988 (monumentale woonhuizen)
 • 1987: Open Monumentendag Leeuwarden 1987 (monumenten in Leeuwarden)