Werkgroep Archeologie

In 2006 ontmoeten amateur-archeologen elkaar bij de stort van de grond die vrijkwam bij de bouw van de parkeergarage op het Oldehoofsterkerkhof. Van de vele vondsten die daar werden gedaan kon in dat jaar in de bibliotheek een tentoonstelling worden ingericht. De groep amateurs bleef elkaar ontmoeten en vormt sindsdien een rond de 18 leden tellende werkgroep van Aed Levwerd die ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar komt.

De leden wisselen informatie uit over individuele vondsten, gedaan ‘op het oog’ en met de metaaldetector. In overleg met de beleidsmedewerker archeologie van de gemeente Leeuwarden worden waarnemingen gedaan bij grondwerkzaamheden waarbij niet noodzakelijk een professionele archeoloog betrokken is. Als dat mogelijk is assisteren leden van de werkgroep bij opgravingen die worden uitgevoerd door professionele archeologen.

De amateurvondsten worden zoveel mogelijk ingevoerd en beschreven in een database, die zich bevindt in het informatiecentrum van het Historisch Centrum Leeuwarden en die voor belangstellenden te raadplegen is.

In overleg met het HCL worden regelmatig recente en minder recente vondsten getoond in het Archeologisch Steunpunt. Incidenteel organiseert de werkgroep lezingen rond een onderwerp uit de Leeuwarder archeologie, ‘archeologische fietstochten’ en assisteert ze bij de organisatie van open dagen bij opgravingen.

Leden leveren bijdragen aan opgravingsverslagen en publiceren in Leovardia over hun vondsten. In oktober organiseert de werkgroep samen met de gemeente Leeuwarden en het HCL de Dag van Leeuwarder Archeologie.

Op de Facebook-pagina ‘Archeologie in Leeuwarden’ doen leden van de werkgroep en anderen regelmatig verslag van hun vondsten. Op onze website vind je ook informatie over de Dag van de Leeuwarder Archeologie. Een activiteit die, ieder jaar in oktober, samen met het HCL wordt georganiseerd.

Contact: tomsandijck@hetnet.nl

Weekend van de Leeuwarder geschiedenis – 25 tot en met 27 oktober

In het kader van de Maand van Leeuwarder Geschiedenis organiseren het HCL en Aed Levwerd het weekend van de Leeuwarder geschiedenis. Vanaf 25 tot en met 27 oktober zijn er […]

Dag Van de Leeuwarder Archeologie groot succes

Er was vorig weekend veel te doen op het gebied van Archeologie en Middeleeuwen in het Historisch Centrum Leeuwarden. Ook lag de Kamper Kogge afgemeerd. De zeer enthousiaste werkgroep Archeologie […]

Kamper Kogge in Leeuwarden

Komst Kamper Kogge naar Leeuwarden.  Ook de Leeuwarder Courant heeft aandacht geschonken aan de komst van de Kamper Kogge naar Leeuwarden. Lees hieronder het verhaal.  

Weekend van de Leeuwarder geschiedenis

Ter gelegenheid van de Maand van de Geschiedenis organiseren HCL en Aed Levwerd (in samenwerking met anderen) het Weekend van de Leeuwarder Geschiedenis met tal van activiteiten voor jong en […]

ARCHEOLOGISCHE FIETSTOCHT

Zaterdag 28 april Met Evert Kramer en Tom Sandijck langs oude dijken, terpen, slenken, staten en stinzen rond Goutum, Wirdum, Swichum, Wergea, Zuiderburen en Pylkwier. Activiteit ter gelegenheid van de […]

De archeologische vondsten van Akkie Visser

Akkie Visser, lid van de werkgroep archeologie, schreef voor onze website een blog over het plaatsen van vondsten op een bijzondere plek. D’r op of d’r onder….. Soms in je […]

Archeologische fietstocht

Op zaterdag 30 september leiden Archeoloog Evert Kramer en Tom Sandijck van de werkgroep Archeologie van Aed Levwerd u door het gebied ten zuid oosten van Leeuwarden langs dorpen, kerken, […]

Nieuws van werkgroep Archeologie

Op zondag 29 oktober organiseert het HCL in samenwerking met de werkgroep Archeologie weer de jaarlijkse ‘Dag van de Leeuwarder archeologie’. Middeleeuws Leeuwarden Deze keer hebben we gekozen voor het […]

Blog van Meindert Ley over Archeologie in Leeuwarden

Naast  de website die u informatie verschaft over de activiteiten die de vereniging organiseert hebben wij een blog opgericht waar actieve leden vertellen wat ze zoal bezighoudt.  Een publicatie van […]