Deel X – 2011

Ten geleide

Henk Mulder
Het ‘aldereeuwechst’ Monument Leeuwarden
Modernisering en het ontstaan van een lokaalhistorische cultuur
in Leeuwarden na 1945

Philippus Breuker
Eekhoff als cultuurdrager
Gelukkig is hij, wiens geest zich door geen’ stand laat boeijen

Huub Mous
De ‘Moffenfontein’ van Leeuwarden

Geart de Vries
Gedichten in steen