Deel VIII – 2005

Ten geleide

O.D.J. Roemeling
De geestelijkheid in de drie parochies te Leeuwarden vóór de reformatie.
* Voorwoord
* Inleiding
* Leeuwarden – Oldehove
* Leeuwarden – Nijehove
* Leeuwarden – Hoek
Ellen Schat
De ontwikkeling van de Leeuwarder kermis (1850 – 1920) Van nuttig vermaak tot losbandig feest?

Hester Postma
Leeuwarder boekdrukkers en –verkopers in de beklaagdenbank. Perscensuur in Friesland in de zeventiende en achttiende eeuw.

Arjen Dijkstra
Het stokske van Wopkens. Een portret van de Leeuwarder patriot Wopke Wopkens (1750 – 1807)