Deel V – 1995

Christien Boomsma
‘Een werk fan factie en staetsucht’
Factiestrijd in Leeuwarden tussen 1644 en 1647

Harm Nijboer
Leeuwarden tussen middeleeuwen en moderne tijd.
Verkeersnetwerken, stedelijke systemen en economische
Ontwikkeling, ca. 1500 – ca. 1800

– inleiding

Materiële infrastructuur
Immateriële infrastructuur
Leeuwarden als centrale plaats rond 1500
Veranderingen in de stad en op het platteland, 1500 – 1800
Leeuwarden als centrale plaats in de tweede helft van de achttiende eeuw
Betrekkingen met de overige Friese steden
Intergewestelijke relaties
Internationale handelsrelaties
Centraliteit en economische ontwikkeling

Noten

Bronnen en literatuur

Bijlage I: bronverantwoording beurtveren

Bijlage II: marktveren in Friesland 17e en 18e eeuw

Bijlage III: het berekenen van de theoretische verzorgings-
gebieden in Friesland rond 1750