Deel IX – 2007

Ten geleide

Jacques Kuiper
Sektariërs, smousen en papen.
Kerkelijke minderheden en de Bataafse revolutie in Leeuwarden 1795 – 1798.

Marinus E. Pietersen
De affaire Blom 1762 – 1764.
Een conflict rond collatierecht en vrijheid van meningsuiting in
achttiende-eeuws Leeuwarden.

Rienk Klooster
‘Niet de leer, maar de Heer’.
De oude evangelische richting.

Lammert G. Jansma
In het licht van de eeuwigheid.
Geschiedenis, organisatie en leer van de religieuze beweging
‘Uit de Bron van Christus’.