Deel IV – 1993

A. Jager en E. Kramer
Van Kapittelhuis tot Landschapshuis.
Archeologisch onderzoek naar de grondresten van een
complex huis in Leeuwarden

J.A. Mol
Begijnen in middeleeuws Leeuwarden:
enkele nieuwe gegevens

Meindert Schroor
De demografische ontwikkeling van Leeuwarden
in de zeventiende en achttiende eeuw (1606 – 1793)

G.E. Hakman
Als de dood in Isfahan.
De cholera-epidemieën van 1832 en 1833 in Leeuwarden

Corien Rattink
De Leeuwarder gezondheidskolonie 1886 – 1953

H. Hageman
Leeuwarder Joden of Joodse Leeuwarders.
Jodenvervolging en ambtenarenapparaat in Leeuwarden

René Kunst
Leeuwarder geschiedenis in opbouw (2).
Een overzicht van de publicaties in de periode 1990 – 1992