Deel III – 1992

A. Jager en M.W. Meijer
Het Amelandshuis te Leeuwarden.
Verslag van het archeologisch onderzoek

J.A. Mol
De grauwe bagijnen van Leeuwarden

Meindert Schroor
‘Eene jonghe aencommende lantstadt’.
Een poging tot reconstructie van de bevolkingsomvang en de
bevolkingsgroei van Leeuwarden in de zestiende eeuw (1511 – 1606)

Rolf van der Woude
‘De gezondste stad van Nederland’?
Hygiëne, drinkwatervoorziening en stadsreiniging in
Leeuwarden in de 19e eeuw

Johan Frieswijk
Leeuwarden: centrum van de arbeidersbeweging in Friesland?
Arbeidersgeschiedenis in de Friese hoofdstad tussen 1869 en 1919,
geschetst in een provinciaal kader