Deel II – 1990

G.J. de Langen
De opgraving Speelmansstraat 1982 te Leeuwarden

P.N. Noomen
St. Vitus van Corvey en het wapen van Leeuwarden

H. Spanninga en H.M. Mensonides
‘De saeck van Leeuwarden is so cleyn niet te achten’.
Geloof en politiek in Leeuwarden in de jaren 1608 – 1617

Meindert Schroor en Jan van der Woude
De bevolkingsomvang van Leeuwarden
in de negentiende eeuw (1795 – 1899)

Paul Th. Kok en Meindert Schroor
Invalshoeken voor een geschiedkundige
beschrijving van Leeuwarden

René Kunst
Leeuwarder geschiedenis in opbouw.
Een overzicht van vier jaar historische publikaties