Deel I – 1987

Voorwoord

Ten geleide

Hotso Spanninga
Hoofdelingen en burgers, armoede en armenzorg.
Politieke en sociale verhoudingen in Leeuwarden omstreeks 1500.

M.W. Meijer
Particuliere pretenties.
Aankoop – en bouwactiviteiten van generaties gegoede Leeuwarders
ter plaatse van het voormalige hoofdbureau van politie en de brandweerkazerne aan de Nieuwestad.

E.J. van der Woude
Armoede in Leeuwarden.
Een onderzoek naar omvang, samenstelling, geografische
verspreiding en levensomstandigheden van de onderste lagen van de Leeuwarder bevolking rond het midden van de 19e eeuw.

Meindert Schroor
‘Wel socialerig, maar het moet geen geld kosten’.
Leeuwarden en de Woningwet, 1902 – 1916.

Paul Th. Kok
‘Werken voor alle mogelijke loonen’.
Het beleid van de Leeuwarder Stadsarmenkamer, 1918 – 1925.