Doelstelling

Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd

De Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd (opgericht 27 januari 2000) is voortgekomen uit een samengaan van de vereniging Studiegroep Geschiedenis Leeuwarden (1985) en de Stichting Aed Levwerd (1990).

De Leeuwarder Historische Vereniging heeft volgens haar statuten als doelstelling:

 • het verrichten of doen verrichten van onderzoek betreffende de geschiedenis van Leeuwarden;

 • het uitgeven, doen uitgeven of helpen uitgeven van publicaties, de geschiedenis van Leeuwarden betreffende;

 • de samenwerking met instellingen die een aan het doel van de vereniging verwante doelstelling hebben;

 • het bevorderen van de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis van Leeuwarden;

 • en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Gezicht op Leeuwarden vanuit het zuiden, F.B. Werner, 1729. Collectie HCL

ANBI status voor Aed Levwerd

De belastingdienst heeft de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd de ANBI status toegekend. Aed Levwerd is daarmee officieel een Algemeen Nut Beogende Instelling geworden. Dit betekent dat aan Aed Levwerd gedane schenkingen en legaten zijn vrijgesteld van schenkings- en successiebelasting.

Alle informatie over fiscale regelingen voor ANBIschenkingen vindt u op de website www.daargeefjeom.nl.

Bankrekeningen Aed Levwerd

 • Rabobank
  IBAN: NL77 RABO 0127 5693 83
  BIC: RABONL2U
 • ING bank
  IBAN: NL27 INGB 0008 4565 76
  BIC: INGBNL2A