Word lid

Met uw lidmaatschap van de Vereniging verrijkt u uw kennis van de stad Leeuwarden en draagt u bij aan het levend houden van haar geschiedenis. Leden ontvangen drie maal per jaar het blad Leovardia. Tevens kan men vele door de Vereniging georganiseerde lezingen en diverse andere activiteiten bezoeken. De minimale jaarcontributie bedraagt € 22,50. Ieder jaar wordt dit bedrag eind februari automatisch geïncasseerd.

De ledenadministratie wordt verzorgd door Betty Sinnema. Betty is te bereiken via ledenadministratie@aedlevwerd.nl.

Direct aanmelden