KnipselYoutube Aed Levwerd
19 jun
 • By Dennis Klooster
 • Cause in

Incassokosten

Een aantal leden hebben vragen gesteld over de gerekende incassokosten. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2019 hebben de aanwezige leden ingestemd met deze heffing van 2,- incassokosten wanneer men door middel van een factuur wil betalen.

Lees verder
17 jun
 • By Dennis Klooster
 • Cause in

Stukken Algemene Ledenvergadering

Vanwege de Corona-maatregelen heeft de Algemene Ledenvergadering dit jaar niet plaatsgevonden. Uiteraard zijn er wel stukken. Hieronder vindt u de stukken: Jaarverslag van de secretaris Exploitatie 2019 Werkgroepen 2019 Balans2019

Lees verder
30 mei
 • By Dennis Klooster
 • Cause in

Update: afhalen boeken uitgesteld

Vanaf 2 juni is het HCL weer gedeeltelijk geopend.  Het HCL is enkel geopendvoor het inzien van archiefstukken en na het maken van een afspraak daarvoor. Daarom is besloten om de boekuitreiking nog even uit te stellen. Wanneer het HCL volledig geopend zal zijn, inclusief de museale onderdelen, zullen wij de boeken uitdelen. Houd de […]

Lees verder
15 apr
 • By Dennis Klooster
 • Cause in

Annulering activiteiten Aed Levwerd vanwege Corona

Vanwege de Coronamaatregelen komen een aantal activiteiten te vervallen. In de eerste plaats vervalt de Algemene Ledenvergadering. Deze zal op een later moment worden georganiseerd. Een uitnodiging volgt t.z.t. De stukken voor de ALV worden begin juni op de website geplaatst. Het Bevrijdingsconcert (18 april), het Koningsdagconcert op 27 april en het burgemeestersuitje zijn geannuleerd. […]

Lees verder
10 feb
 • By Dennis Klooster
 • Cause in

Bezoek Burgemeester Buma aan Aed Levwerd

Maandag 3 februari ontving de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd burgemeester Buma in het Historisch Centrum Leeuwarden. De werkgroepen presenteerden zich aan de burgemeester. In een korte presentatie vertelden de werkgroepen wat zij deden en waar zij voor stonden. Ook overhandigden een aantal van de werkgroepen een cadeautje aan burgemeester Buma.  

Lees verder
13 jan
 • By Dennis Klooster
 • Cause in

Nieuwjaarsbijeenkomst 2020

7 januari jongstleden vond wederom de nieuwjaarsborrel plaats van de historische vereniging Aed Levwerd, Historisch Centrum Leeuwarden en de afdeling monumentenzorg van de gemeente Leeuwarden. Als locatie is dit jaar gekozen voor de Beurs waar tegenwoordig de RUG Campus Fryslan in is gevestigd.  

Lees verder
25 okt
 • By Dennis Klooster
 • Cause in

Weekend van de Leeuwarder geschiedenis – 25 tot en met 27 oktober

In het kader van de Maand van Leeuwarder Geschiedenis organiseren het HCL en Aed Levwerd het weekend van de Leeuwarder geschiedenis. Vanaf 25 tot en met 27 oktober zijn er verschillende activiteiten rondom het HCL en de Oldehove.  Op zondag 27 oktober laat de werkgroep archeologie zich zien door middel van een middag in het […]

Lees verder
07 okt
 • By Dennis Klooster
 • Cause in

Burgemeestersuitje in Sudwest-Fryslan

Het burgemeestersuitje werd dit jaar in de gemeente Sudwest-Fryslan gehouden. Leden van de verschillende werkgroepen van Aed Levwerd brachten een bezoek aan de gemeente. ‘s ochtends werden de werkgroepleden ontvangen door wethouder Stelle van Gent. Daarna volgden een stadswandeling door Hindeloopen met een bezoek aan het eerste Friese Schaatsmuseum en het museum Hindeloopen.

Lees verder
18 sep
 • By Dennis Klooster
 • Cause in

Open Monumentendag 2019 een succes!

Open Monumentendag 2019 in de gemeente Leeuwarden bracht stad en platteland aangenaam bij elkaar. Naar schatting ruim 3000 bezoekers hebben een mooie en zonnige Open Monumentendag in Mantgum, Weidum, Jorwert en Bears beleefd. Vooral de Buma begraafplaats van de familie van de huidige burgemeester Sybrand Buma van de gemeente Leeuwarden trok veel geïnteresseerde belangstelling met […]

Lees verder