Pommeranten Pries

De in 2003 in het leven geroepen Pommeranten Pries is een prijs voor personen of instellingen die in Leeuwarden op cultureel of historisch gebied een belangrijke rol spelen. De prijs wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering door de voorzitter van de Pommeranten Pries-jury uitgereikt.

De prijs bestaat uit een gouden speld en een oorkonde. De gouden speld is ontworpen en gemaakt door de Leeuwarder goud- en zilversmid Theo van Halsema.

Jury

De huidige jury bestaat uit Anneke Holwerda (voorzitter), Asing Walthaus en Fokke van der Veen

Winnaar Pommeranten Pries 2021:

Hotze H. Bouma

Winnaars

De winnaars van de Pommeranten Pries:

2021: Hotze Bouma

2020: Stichting KinderWerk Leeuwarden

2019: Marten Winters

2018: Melvin van Eldik

2017: Sarina Schaafsma: La Venezia

2016: Wobbe van Seijen

2015: Stichting Praamvaren Leeuwarden
2014: Piet en Marian van Erp
2013: Lieuwe Pietersen (1928-2015)
2012: Jeannine de Vries
2011: Arie van der Wal
2010: Hampie Bakker (1932-2021)
2009: Sietske Inberg-Mulder
2008: George Schweigmann (1924-2017)
2007: Jentsje Popma (1921-2022)
2006: Pieter de Groot
2005: Han Janssen (1926-2010)
2004: Walther de Boer (1917-2011)
2003: Winkel Auke Rauwerda