Hendrik ten Hoevepries

De in 2011 in het leven geroepen Hendrik ten Hoevepries is een prijs voor het in oude staat herstellen van particuliere woningen, gebouwen, objecten of onderdelen daarvan en bijbehorende tuinen of erven in de gemeente Leeuwarden. De prijs is genoemd naar de in 2009 overleden stadskenner Hendrik ten Hoeve.

Het historische geweten van Leeuwarden

Hendrik ten Hoeve (1945-2009) was onderwijzer en gemeenteraadslid, maar bovenal Liwwadderkenner. Hij was een echte verteller en het historisch geweten van de stad. Daarnaast was hij de stimulator van allerlei initiaiteven op het gebied van de Leeuwarder historie. Na zijn plotselinge dood in 2009 is een ruimte in het Historisch Centrum Leeuwarden naar hem vernoemd en is hij de naamgever van de Hendrik ten Hoevepries die wordt uitgereikt door de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd.

Hendrik ten Hoeve
Hendrik ten Hoeve

De prijs bestaat uit een door de Harlinger Aardewerk- en Tegelfabriek vervaardigde wandtegel.

De prijs werd in eerste instantie eens in de drie jaar uitgereikt tijdens de Liwwadderdag. Sinds 2015 wordt de prijs eens in de twee jaar tijdens de algemene ledenvergadering uitgereikt.

De huidige jury bestaat uit Peter Walon (voorzitter), Rein Hofstra en Piet Meerdink

Winnaars

2019: Familie van der Schaaf (Lieuwe Jellingastrjitte, Britsum)

2017: Erwin Hamming-Schott  en Niels Schott-Haming (Johan Willem Frisostraat 2)

2015: Cor Giesing en Hester Heldoorn (Molenstraat 38)

2012: Carla van der Heijde (Oostergrachtswal 25) en Hein de Graaf en Marijke Tiemersma (Bagijnestraat 30)

Foto's prijswinnaars

Lees hier het juryrapport 2017

Hendrik ten Hoevepries 2017

De jury bestaande uit Ab Timmermans, Jan Doede Niemeijer en Peter Walon heeft besloten uit naam van de LHV Aed Levwerd besloten de H ten H pries toe te kennen […]