Dag van de Archeologie

De nationale archeologiedagen is een initiatief van Stichting Nationale Archeologiedagen. Op de archeologiedagen kan het grote publiek kennis maken met alle aspecten van archeologie. In Leeuwarden spelen de afdeling archeologie van de gemeente Leeuwarden, het HCL (archeologisch steunpunt) en de Werkgroep Archeologie van Aed Levwerd een belangrijke rol bij de Dag van de Archeologie.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de landelijke Stichting Nationale Archeologiedagen? De Stichting zet zich in om de Nederlandse archeologie toegankelijker te maken voor iedereen, zodat veel meer mensen kunnen genieten van al het leuke en leerzame dat deze spannende wetenschap te bieden heeft.

Kijk ook op http://www.archeologiedagen.nl/

Voor meer informatie over de Werkgroep Archeologie kijkt u op https://www.aedlevwerd.nl/werkgroepen/archeologie/

Dag van de Archeologie 2018

Dag van de Archeologie 2016