02 mrt
  • By Dennis Klooster
  • Cause in

Nieuwe reeks orgelconcerten

Ook dit jaar geeft de stadsorganist van Leeuwarden, Theo Jellema, een reeks concerten. Deze concerten vinden in een aantal dorpen plaats. Het volledige overzicht vind u hieronder. De concerten vinden plaats in de dorpskerk . De toegang  is gratis. Ten behoeve van het onderhoud van de kerk en het orgel is er een collecte bij de uitgang.

19 maart Easterlittens, Aanvang 15 uur

16 april  Warstiens,  Aanvang 15 uur

21 mei  Friens , Aanvang 15 uur

11 juni  Hilaard, Aanvang 15 uur

16 juli  Grou,  Aanvang 15 uur

20 augustus  Reduzum,  Aanvang 15 uur

17 september  Warten,  Aanvang 15 uur

15 oktober  Lekkum,  Aanvang 15 uur

19 november  Koarnjum,  Aanvang 15 uur

Dennis Klooster