04 sep
  • By Dennis Klooster
  • Cause in

OMD2021: Van Us Mem naar Havank Harlingerstraatweg centraal bij Open Monumentendag 2021 Leeuwarden

Tijdens de Open Monumentendag in Leeuwarden op zaterdag 11 september 2021 staat  de Harlingerstraatweg centraal. Met als thema ‘Wonen op stand. Van Us Mem naar Havank’ zijn langs de route twaalf bijzondere woningen te bezoeken, evenals de Sint Dominicuskerk, het voormalige waterleiding-pompstation en de algemene rk begraafplaats Vitushof. Vanaf de bovenste verdieping in het Eurohotel kunnen belangstellenden de Harlingerstraatweg en omgeving vanaf grote hoogte bekijken. Alle deelnemende panden zijn van 10-17 uur open.

Nadat de Harlingerstraatweg in 1842 een officiële in- en uitvalsweg werd, kwam bebouwing vanaf 1900 voorzichtig op gang. Het waren vooral de notabelen die hun oog lieten vallen op dit westelijk deel van de stad. Inmiddels telt de Harlingerstraatweg 14 gemeentelijke en 27 rijksmonumenten. Twaalf van de huidige eigenaren verlenen hun medewerking aan deze Open Monumentendag. Zij stellen hun woning volledig of deels open voor publiek. Ook is een aantal achtertuinen toegankelijk. Centraal Informatiepunt en gratis brochure
Het Centrale informatiepunt is te vinden in de Sint-Dominicuskerk, te bereiken via de kosterij- ingang aan de Harlingerstraatweg tussen de huisnummers 7 en 9. Hier is de gratis brochure, speciaal samengesteld voor deze dag, af te halen. Het Historisch Centrum Leeuwarden aan de Groeneweg is tijdens de Monumentendag van 10-17 uur geopend.

De brochure is ook te downloaden op www.openmonumentendag.nl/leeuwarden, www.historischcentrumleeuwarden.nl en door middel van deze link

Coronaregels
Volgens de nog steeds geldende coronaregels moet binnen en buiten anderhalve meter afstand worden gehouden. Bezoekers worden in kleine groepen in de panden toegelaten en
volgen daar een vaste en verplichte route. Zo kan de anderhalve meter afstand goed worden
nagekomen.

Extra activiteiten
In de Sint-Dominicuskerk wordt steeds op het hele uur het Adema-orgel uit 1866 bespeeld.
Na het orgelspel volgt op het halve uur een filmvertoning over de bouw van de kerk. Ook is
er een expositie met archiefstukken en relikwieën uit de 17e en 18e eeuw.
Op de Vitushof is een route te volgen langs de graven van bekende Leeuwarder families. Bij
het graf van misdaadauteur Hendrikus Frederikus van der Kallen, alias Havank, houdt de
stichting Mateor een plechtigheid vanaf 14.45 uur.

Organisatie
De Open Monumentendag Leeuwarden wordt traditioneel georganiseerd door een werkgroep met vertegenwoordigers van de Historische Vereniging Aed Levwerd, het Historisch
Centrum Leeuwarden (HCL) en Monumentenzorg van de gemeente Leeuwarden. De werkgroep bestaat verder uit enkele enthousiaste vrijwilligers met historische en monumentale
belangstelling in het algemeen en voor Leeuwarden in het bijzonder.

Open Tuinendag
Op initiatief van de Nederlandse Tuinenstichting zijn enkele tuinen vrij toegankelijk. Leeuwarden: Sint Anthonygasthuis. Geopend zaterdag 11 september 10-17 uur.
Jelsum: Dekemastate. Geopend op zaterdag 11 september en zondag 12 september 10.30-17
uur. Koarnjum: Martenastate. Geopend op zaterdag 11 september en zondag 12 september
van zonsopgang tot zonsondergang. Op beide dagen worden om 10 en 11.30 uur rondleidingen georganiseerd, waarvoor aanmelding verplicht is via info@martenastate.nl.

Dennis Klooster