01 sep
  • By Dennis Klooster
  • Cause in

Algemene Ledenvergadering 8 september geannuleerd

Vanwege de geldende coronamaatregelen wordt de Algemene Ledenvergadering van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd op 8 september geannuleerd. In de locatie mogen niet  meer dan 30 personen. Dit betekent dat de fysieke bijeenkomst op 8 september komt te vervallen. In plaats van deze fysieke bijeenkomst heeft het bestuur besloten om reacties op de jaarstukken en de voorgestelde benoemingen te verzamelen en deze te behandelen in een aparte bestuursvergadering op 11 oktober 2021. Het bestuur zal het antwoord op de binnengekomen reacties publiceren op de website.

Mocht u opmerkingen, vragen of aanmerkingen naar aanleiding van de stukken hebben dan kunt u deze sturen naar: secretaris@aedlevwerd.nl. Wij ontvangen uw reactie(s) graag uiterlijk voor 4 oktober.

BERICHT ANNULERING ALV

Aed Levwerd- Annuleren ALV

De stukken voor de geannuleerde Algemene Ledenvergadering staan hieronder:

Agenda ALV 2021

Notulen 17 april 2019

Stukken 2019

Jaarverslag van de secretaris 2019

Werkgroepen 2019

Exploitatie 2019

Balans2019

Stukken 2020

Jaarverslag van de secretaris 2020

Financieel Jaarverslag 2020

Dennis Klooster