18 jul
  • By Dennis Klooster
  • Cause in

Tip de jury van de Hendrik ten Hoeve-pries!

Weet u een woning, pand, tuin of erf binnen de gemeente Leeuwarden dat in de afgelopen twee jaar op vakkundige wijze is verfraaid of verbouwd met aandacht voor het historische karakter van het pand en de omgeving? Tip dan de jury van de Hendrik ten Hoeve-pries.
De Hendrik ten Hoeve-pries, genoemd naar de in 2009 overleden Leeuwarden-kenner Hendrik ten Hoeve, wordt eens in de twee jaar door de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd uitgereikt aan huiseigenaren in de gemeente Leeuwarden, die hun woning dan wel onderdelen daarvan met liefde en eerbied voor de historie in oude glorie hebben hersteld of verfraaid.
De Hendrik ten Hoeve-pries 2021 wordt op de ledenvergadering van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd uitgereikt. De jury bestaat uit Peter Walon, Piet Meerdink en de Grouster architect Rein Hofstra.
Mail uw tip(s) voor 27 augustus 2021 naar secretaris@aedlevwerd.nl of stuur hem naar Aed Levwerd, Postbus 2574, 8901 AB Leeuwarden. De woning, pand, tuin of erf moet in particuliere handen zijn.

Dennis Klooster