09 sep
  • By Dennis Klooster
  • Cause in

Open monumentendag: Sporen van Willem Lodewijk

Op zaterdag 12 september om 9.45 u. opent burgemeester Sybrand Buma de Open Monumentendag 2020. Plaats van handeling: het stadhuis, waar de nodige historische assistentie zal zijn. Thema van de dag is Willem Lodewijk van Nassau, in de volksmond bekend als ‘Us Heit”. Het is dit jaar precies vier eeuwen geleden dat deze eerste ‘Friese’ stadhouder overleed. 

 Gekozen is voor openstelling van vijf grote panden die een rol speelden in het leven van de stadhouder (1560-1620) en zijn nakomelingen, de vorsten van Nassau-Dietz en Prinsen van Oranje. In deze gebouwen, te weten: Stadhuis, voormalig Stadhouderlijk hof, Grote of Jacobijnerkerk, Kanselarij en Princessehof, zijn sporen van Us Heit te vinden.

 

Veilige routes

Overal is voldoende ruimte om een zo veilig mogelijke route te volgen, waarbij de corona-maatregelen goed kunnen worden toegepast – een voorwaarde voor het doorgaan van deze Open Monumentendag. De werkgroep Leeuwarden gaat ervan uit dat bezoekers gevolg zullen geven aan de RIVM-richtlijnen en de instructies van de Open Monumentendag vrijwillig(st)ers.  Omdat per gebouw kleinere groepen tegelijk worden toegelaten, moet rekening worden gehouden met enige wachttijd. De openingstijden van de gebouwen zijn 10-17 uur. Afwijkende tijden voor: Grote kerk 10–15.30. Voor bezoeken aan het Princessehof geldt een reserveringssysteem voor een gratis ticket via de website https://www.princessehof.nl/bezoek

 

Informatiepunt

Centraal informatiepunt is het stadhuis. Een uitgebreide brochure met plattegrond is hier gratis beschikbaar. De brochure is ook te downloaden via deze link.. Voor bezoekers van het stadhuis en van het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) aan de Groeneweg 1 is bovendien een recent samengestelde brochure over Willem Lodewijk te verkrijgen.

 

Lezingen en orgelconcert

In de Waalse Kerk geeft de Stichting Nassau en Friesland, in de persoon van de heer Bearn Bilker, lezingen  over achtereenvolgens ‘Us Heit’, Maria Louise van Hessen Kassel (Marijke-Meu) en Anna van Hannover. Tijden: 11, 13 en 14.30 uur. Aansluitend zijn hier korte orgelconcerten door Theo Jellema. Maximaal aantal bezoekers: 35 per lezing. Aanmelding hiervoor is niet mogelijk. De Waalse Kerk is buiten de lezingen niet opengesteld voor bezoek.

In de Grote kerk zal om 16 uur een orgelconcert worden gegeven door organist Tjeerd van der Ploeg als afsluiting van deze Open Monumentendag. Een beperkt aantal bezoekers (maximaal 100) zal worden toegelaten. De deuren van de Grote kerk worden daarom voor algemeen publiek gesloten om 15.30 uur. Aanmelden voor het concert is verplicht via administratie@organumfrisicum.frl.

De Open Monumentendag Leeuwarden wordt traditioneel georganiseerd door een werkgroep met vertegenwoordigers van de Historische Vereniging Aed Levwerd, het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) en Monumentenzorg van de gemeente Leeuwarden. De werkgroep bestaat verder uit vrijwilligers. Dit jaar is de samenwerking gezocht met de organisatoren van het Willem Lodewijkjaar 2020. Voor alle informatie: www.openmonumentendag.nl/leeuwarden.

Dennis Klooster