13 jan
  • By Dennis Klooster
  • Cause in

Nieuwjaarsbijeenkomst 2020

7 januari jongstleden vond wederom de nieuwjaarsborrel plaats van de historische vereniging Aed Levwerd, Historisch Centrum Leeuwarden en de afdeling monumentenzorg van de gemeente Leeuwarden. Als locatie is dit jaar gekozen voor de Beurs waar tegenwoordig de RUG Campus Fryslan in is gevestigd.

 

Dennis Klooster