18 sep
  • By Dennis Klooster
  • Cause in

Open Monumentendag 2019 een succes!

Open Monumentendag 2019 in de gemeente Leeuwarden bracht stad en platteland aangenaam bij elkaar. Naar schatting ruim 3000 bezoekers hebben een mooie en zonnige Open Monumentendag in Mantgum, Weidum, Jorwert en Bears beleefd. Vooral de Buma begraafplaats van de familie van de huidige burgemeester Sybrand Buma van de gemeente Leeuwarden trok veel geïnteresseerde belangstelling met meer dan 800 bezoeken. De burgemeester opende ‘s ochtends deze Monumentendag en maakte van de gelegenheid gebruik om kennis te maken met inwoners van de dorpen: hij heeft zaterdag een groot deel van de opengestelde objecten bezocht.

Opvallend veel bezoekers kozen de (elektrische) fiets; er stond weinig wind en de temperatuur was aangenaam. Van de hop-on-hop-off bus naar de 4 dorpen werd veelvuldig gebruikmaakt. Ook de gratis sloepvaart tussen Bears en Jorwert was populair.

Er gingen ook meer jongeren op pad. De werkgroep Open Monumentendag organiseerde in de afgelopen weken een Klassendag op basisscholen in de dorpen om de belangstelling voor de historie van eigen streek en dorp te vergroten. Dat is goed geslaagd.
Hartelijk dank aan alle eigenaren en vrijwilligers in Mantgum, Weidum, Jorwert en Bears. Jullie hebben de meer dan 3000 bezoekers een prachtige Open Monumentendag gegeven.

Een bezoeker deed de route zelfs in een monumentale auto. De pleisterplaatsen zorgden voor veel gezelligheid en overleg over de te kiezen route.

Dennis Klooster