27 aug
  • By Dennis Klooster
  • Cause in

OMD 2019: Wonen in de Leeuwarder Greidhoeke

Op zaterdag 14 september 2019 organiseert de Werkgroep Open Monumentendag Leeuwarden de Open Monumentendag-route. Dit jaar loopt die route door de dorpen Mantgum, Jorwert, Bears en Weidum.

Deftige woonhuizen, unieke tuinen, boerderijen, kerkgebouwen, historische café’s, een bijzondere Amerikaanse windmolen uit 1920 en een historische (Buma)familiebegraafplaats vertellen het verhaal van het dagelijks leven in de Leeuwarder Greidhoeke in vroeger tijden. Tussen 10.00 uur en 17.00 uur zullen 21 panden/objecten open zijn voor het publiek. Veel panden (of delen daarvan) zijn alleen open tijdens Open Monumentendag. Historische café’s in de dorpen zijn pleisterplaats voor deze dag. De vier dorpen organiseren diverse aanvullende activiteiten, zoals een kaatsdemonstratie (Weidum) en tippen (Jorwert).

Op 15 september vind er in de kerk van Jorwert een concert plaats van stadsorganist Theo Jellema. Het concert start om 15:oo uur.

Programma

11 september:

Lezingen van Yme Kuiper en Nico Kloppenborg. Historicus Yme Kuiper vertelt over de grote veranderingen in stad en platteland in de 19e eeuw en Nico Kloppenborg, tuinontwerper én deskundige op het gebied van historische tuinen, verhaalt over de vertaling daarvan in het dorp Mantgum. Tijd : 20.00-21:30 uur; Locatie: MFC de Wjukken, Mantgum

14 september:

09:30-09:45 uur: Opening OMD 2019 met een toespraak van Burgemeester Buma. Locatie: MFC de Wjukken, Mantgum.

10:00-17:00 uur: Bezoek aan panden tijdens Open Monumentendag. De Route is op 14 september te verkrijgen in MFC de Wjukken in Mantgum. Ook is de route dit jaar door middel van een app te downloaden. Vanaf 6 september is de app beschikbaar in de app-stores onder de titel ” Open Monumentendag Leeuwarden”.

Gedurende de gehele dag rijdt er een historische hop-on-hop-offbus door de vier dorpen. Als bezoeker van de OMD kunt u gratis meereizen met deze bus. Verder vaart op 14 september een sloep op en neer tussen Bears en Jorwert. Ook deze is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. Voor de vertrekschema’s kunt u hier klikken.

Het centrale punt is: MFC de Wjukken in Mantgum. Verder zijn er pleisterplaatsen in

Weidum: consistorie Lytse Buorren 2

Mantgum: cafe snackbar Bonnema, de Wal 1

Jorwert: cafe Wapen van Baarderadeel, Sluytermanwei 27-29

Jellum: Jonker Sikke, Hegedyk 22

Bears: kleinschalige verkoop frisdrank etc bij Uniastate

Een overzichtskaart van de bezienswaardigheden en andere informatie in de Leeuwarder Greidhoeke vind u onder de volgende links:

Mantgum en  de Greidhoeke 

Met dank aan: De dorpsbelangen en historische verenigingen van Bears, Weidum, Mantgum en Jorwert

Dennis Klooster