Aed Levwerd
10 apr
  • By Dennis Klooster
  • Cause in

Stukken Algemene ledenvergadering 17 april 2019

Woensdag 17 april vindt de algemene ledenvergadering plaats in de Kanselarij. De ALV start om 20:00 uur. Onderstaand vindt u de bijbehorende stukken: Uitnodiging Algemene ledenvergadering 2019 Notulen ALV 2018 Jaarverslag van de secretaris 2018 Financieel Jaarverslag 2018 en begroting 2019

Lees verder
09 apr
  • By Dennis Klooster
  • Cause in

Inning contributiegelden 2019

Het zal u zijn opgevallen dat de contributie dit jaar nog niet is geïnd. De vertraging komt door het in gebruik nemen van nieuwe software voor de inning van de contributiegelden. De inning zal later dit jaar alsnog plaatsvinden.

Lees verder
08 apr
  • By Dennis Klooster
  • Cause in

Bevrijdingsconcert 13 april

Zaterdag 13 april a.s. is er het jaarlijkse bevrijdingsconcert t.g.v. de bevrijding van Leeuwarden door de Canadezen op 15 april 1945. Stadsorganist Theo Jellema zal samen met de zangeressen Tetsje van der Kooi en Netty Otter dit concert verzorgen. Theo Jellema bespeelt het Müllerorgel met feestelijke muziek van o.a. Händel, Franck, Widor en Guilmant . […]

Lees verder