18 feb
  • By Dennis Klooster
  • Cause in

Hendrik ten Hoeve-pries 2019. Wie tipt de jury?

Kent u een woning in particuliere handen die in de afgelopen twee jaar op vakkundige wijze is gerestaureerd of verbouwd met aandacht voor het historische karakter van het pand en de omgeving? Tip dan de jury van de Hendrik ten Hoeve-pries.

De Hendrik ten Hoeve-pries, genoemd naar de in 2009 overleden stadskenner Hendrik ten Hoeve, wordt eens in de twee jaar door de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd uitgereikt aan huiseigenaren in de gemeente Leeuwarden, die hun woning dan wel onderdelen daarvan met liefde en eerbied voor de historie in oude glorie hebben hersteld of verfraaid.

Op de algemene ledenvergadering van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd (woensdag 17 april 2019) wordt de Hendrik ten Hoeve-pries uitgereikt. De jury bestaat uit Peter Walon, Rein Hofstra en Piet Meerdink.

Mail uw tip voor de Hendrik ten Hoeve-pries voor 1 april 2019 naar hendriktenhoevepries@aedlevwerd.nl of stuur hem per post naar Aed Levwerd, Postbus 2574, 8901 AB Leeuwarden

Dennis Klooster