03 sep
  • By Dennis Klooster
  • Cause in

Open Monumentendag 8 september

De Open Monumentendag is al ruim 25 jaar het grootste eendaagse culturele evenement van Nederland. De Open Monumentendag Leeuwarden wordt traditioneel georganiseerd door een werkgroep met vertegenwoordigers van de Historische Vereniging Aed Levwerd, het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) en Monumentenzorg van de gemeente Leeuwarden. De werkgroep bestaat verder uit enkele enthousiaste vrijwilligers met historische en monumentale belangstelling in het algemeen en voor Leeuwarden in het bijzonder. Bovendien wordt dit jaar de inzet benut van een afstudeerder van NHL Stenden. 

Thema van de Open Monumentendag Leeuwarden 2018 is “Schoolgebouwen in Leeuwarden”.  Een voor welhaast iedereen aansprekend thema. Iedereen herinnert zich de school waarop hij/zij heeft gezeten. Van strenge onderwijsgebouwen die ontzag inboezemden, tot open schoolgebouwen afgestemd op de beleving van de leerling. Schoolgebouwen zijn een spiegel van de maatschappij en de tijdsgeest. Leeuwarden heeft diverse prachtige voorbeelden, vanuit diverse perioden en  van diverse onderwijsniveaus (van kleuterscholen tot de universitaire vestiging in De Beurs).

Op zaterdag 8 september 2018 zal een route leiden langs markante schoolgebouwen  in (de stad) Leeuwarden. Tussen 10.00 uur en 17.00 uur zullen ca. 15 panden/objecten opengesteld worden voor het publiek. Gemiddeld trekt de dag in Leeuwarden ca. 4.000 bezoekers. Een belangrijk doel van de dag is dat diverse panden die normaliter nooit of bijna nooit toegankelijk zijn voor het brede publiek, opengesteld worden. Ons voornemen is het voormalige gymnastieklokaal in de Schoolstraat (!) als centraal punt te gebruiken. Op de zaterdag staan schoolgebouwen in Leeuwarden centraal, voor zondag 9 september proberen wij een excursie te organiseren langs een aantal aansprekende dorpsscholen in de gemeente Leeuwarden én daarbuiten.

Op de woensdag voorafgaande aan de Open Monumentendag wordt, zoals gebruikelijk, een voorbereidingsavond georganiseerd in het HCL. De vrijwilligers en eigenaren/beheerders van panden worden dan geïnstrueerd over de zaterdag en worden voorzien van vlaggen, buttons en ander materiaal.

De route en het definitieve programma is te downloaden via de website van het Historisch Centrum Leeuwarden. 

Dennis Klooster