01 apr
  • By Dennis Klooster
  • Cause in

Deze maand in historisch tijdschrift Leovardia

Media april verschijnt het 56ste nummer van ons historisch tijdschrift Leovardia. In dit bijzondere culturele jaar voor Leeuwarden presenteren we per uitgave op de omslag een bijzondere historische prent van festiviteiten in het verleden.

Het meinummer vertoont de harddraverij om de gouden zweep op 24 juli 1830 op het Zaailand in aanwezigheid van koning Willem I en de prinsen Willem II en Willem III.

Hier kan de lezer in dit nummer van genieten:
Het artikel met de smakelijke titel: ‘ Honden, die tot hun eigen braaksel terugkeren’ schetst de patriottentijd in de periode 1780 en 1795 in Leeuwarden. Een belangrijke rol in deze
vrijheidsstrijd was in onze stad weggelegd voor Coert Lambertus van Bijema.

Achter het gebouw De Groene Weide gaat een lange geschiedenis schuil, waarvan de periode 1801 – 1965 wordt beschreven. In die tijd had de uitspanning een belangrijke functie als pleisterplaats voor boeren, burgers en buitenlui. Behalve een café was ze ook stalling, garage, dekstation, tankstation en busstation.

In Leeuwarden startte in 1930 De Buitenschool, een bijzondere school door de historie, de specifieke doelgroep, maar zeker ook door de opmerkelijke bouw en de unieke
mogelijkheden van de school, waaronder daken die geopend konden worden. Ook vertelt oud-leerling Kitty Postma over haar schooltijd aan deze school.

Op de middenpagina’s nostalgische foto’s van de verdwenen winkel van Auke Rauwerda op de Westerplantage.

In een indrukwekkend interview vertelt de negentigjarige Klaas Sluijter over de hel van het
Duitse werkkamp Schwarzer Weg, waar hij met zijn broer gevangen heeft gezeten in de Tweede Wereldoorlog.

Na goed 93 jaar is er een einde gekomen aan de oudste platenzaak van Nederland. Reden voor een gesprek met de zusters Wilkes, de vertrouwde gezichten van Poort.

Onder de titel ‘Een leven lang brandbestrijder, Commandant Van Meegdenburg sliep toen de Frieslandhal brandde’, wordt het werkzame leven van deze prominente commandant
beschreven.

Verder in dit nummer de geschiedenis van Janke Dorema, die rond 1785 op Vlieland haar liefde vond, terugkeerde naar Leeuwarden en een leven lang met haar man voer op een
potschip om het aardewerk uit de fabriek van haar vader ‘aan de vrouw’ te brengen.

En het verhaal over kunstverzamelaar Hidde Nijland, in 1863 geboren op de Wirdumerdijk.

Geschreven door Paul Bron, redactielid Leovardia

Omslag Leovardia mei 2018
Dennis Klooster