Akkie Visser bij de Oldehove Werkgoep Archeologie
26 feb
  • By Dennis Klooster
  • Cause in

De archeologische vondsten van Akkie Visser

Akkie Visser, lid van de werkgroep archeologie,

schreef voor onze website een blog over het plaatsen van vondsten op een bijzondere plek.

D’r op of d’r onder…..

Soms in je leven kom je door omstandigheden op plekken waar een mens zich gewoonlijk niet pleegt op te houden. Een paar jaar geleden hadden we, als leden van de werkgroep archeologie, een klusje op zo’n ongebruikelijke plek.

Via het Historisch Centrum Leeuwarden werd ons gevraagd of wij misschien ook menselijk botmateriaal in onze collecties hadden. Ook werd ons gevraagd of wij dat af wilden staan voor de nieuwe vloervitrines in de Oldehove. Toen we ja hadden gezegd wisten we nog niet welke halsbrekende toeren we uit moesten halen om dit botmateriaal op zijn plaats te krijgen. De glazen vloerplaten bleken vast te zitten en je kon alleen kruipend over een ondergrond van koude klinkers en een grote grafzerk de schedels en botten op hun plek krijgen. Op zich niet zo moeilijk zou je zeggen, maar de ruimte tussen de nieuwe verhoogde houten vloer en de bestaande vloer was op bepaalde plekken maar 40 cm hoog.

Daar tijgerden we op onze ellebogen tussendoor met in onze handen de schedels, ribben en dijbenen, op weg naar de laatste rustplaats van het gebeente. Een bijzondere manier van het inrichten van een vitrine! Het gaf ons een voldaan gevoel het gebeente terug te brengen naar de plek waar het ooit ter aarde was besteld. Om onze activiteiten onder de vloer uit te wissen moest ik de onregelmatigheden in het zand, waarop de botten waren neergelegd, wegblazen, zodat het leek alsof er nooit een sterveling had rond getijgerd.

Na gedane arbeid was het goed rusten op de rijk versierde grafsteen van Tiete Cammingha en zijn vrouw Trijn Hottinga. Samen met Tom Sandijck droomde ik even terug naar de tijd waarin zij leefden. Ze behoorden toen tot de rijkste en machtigste families van Friesland. Het paar trouwde in 1542 en 10 jaar later stierf Tiete als eerste, Trijn overleed in 1572. De grafsteen werd in 1933 gevonden tijdens werkzaamheden op het Oldehoofsterkerkhof. Later is deze prachtige steen in de toren gelegd.

Ashes to ashes… and much dust!

Grafsteen Tiete Cammingha Werkgroep Archeologie 2018

Tom Sandijck en Akkie Visser op de grafzerk, foto genomen door Hans Jorna.

Akkie Visser bij de Oldehove Werkgoep Archeologie

Akkie Visser onder de houten vloer van de Oldehove.

Werkgroep Archeologie

Hans Jorna en Akkie Visser tussen de oude en de nieuwe vloer.

Dennis Klooster