Oorlog in mijn buurt
13 feb
  • By Dennis Klooster
  • Cause in

Op zoek naar ouderen die hun Tweede Wereldoorlog verhaal willen vertellen

Tûmba en Stichting in mijn Buurt organiseren:
Oorlog in mijn Buurt – Leeuwarden
Op zoek naar ouderen die hun Tweede Wereldoorlog verhaal willen vertellen
aan kinderen van basisscholen in Leeuwarden.

Oorlog in mijn Buurt laat leerlingen van basisscholen in gesprek gaan met
ouderen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in hun buurt woonden.
In kleine ontmoetingen tussen 3 leerlingen en de ooggetuige vindt het
gesprek plaats. De leerlingen leren de verhalen en presenteren
die aan de ouderen op een eindontmoeting op de school.
Alle verhalen worden opgetekend en geplaatst op de site
van Stichting In mijn Buurt.

Wilt u ook uw verhaal doorvertellen? Neemt u contact op met:
Arnold Helmantel: arnold@tumba.nl / 058-2157771.

Oorlog in mijn buurt
Oorlog in mijn buurt

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie over het project kijkt u op: http://www.oorloginmijnbuurt.nl/

Dennis Klooster