13 nov
  • By Dennis Klooster
  • Cause in

Verslag lezing over beurtschippers en boderijders uit Leeuwarden en omstreken

Leeuwarden, 12 november 2017

verslag lezing over beurtschippers en boderijders uit Leeuwarden en omstreken door de heer C.W. Mollema.

Plaats H.C.L. In Leeuwarden om 14.00 uur.
De lezing werd geopend door Carla Duim , voorzitter van de werkgroep WIEL , zij heette de heer Mollema welkom en gaf hem snel  het woord.

Er was een flinke opkomst van geïnteresseerden, vrijwel alle plaatsen waren bezet.

De heer Mollema begon zijn inleiding door eerst informatie te geven over het aantal boeken betreffende  bovengenoemd onderwerp, die mede van zijn hand waren verschenen en inmiddels al waren uitverkocht !

Daarna bestond de lezing uit veel oude  beelden betreffende de beurtvaart en bodediensten met begeleidende teksten door de inleider eerst over het noorden en daarna toegespitst op Leeuwarden en omstreken waarbij af en toe aardige spontane discussies ontstonden met de aanwezigen.

Vooral de bodediensten kwamen ruim aan bod en was vaak een “ feest der herkenning” al had ik graag nog wat meer over de beurtvaart willen zien maar je kunt niet alles hebben.

Al met al een interessante lezing waarbij aan het eind nog even gelegenheid was voor het stellen van vragen , waarna Carla de succesvolle middag afsloot en een ieder weer zijns weegs ging.

Verslag: Rob Felser, werkgroeplid WIEL

Foto’s: Ad Fahner

Dennis Klooster