24 aug
  • By Dennis Klooster
  • Cause in

Open Monumentendag 2017

Open Monumentendag Leeuwarden brengt bezoeker in bijzondere woningen van jaren dertig en daarna

De Open Monumentendag (OMD) 2017 van zaterdag 9 september, van 10 tot 17 uur , staat volledig in het teken van de ontwerpen van Piet de Vries (1897-1992). Een vermaard architect, met een buitengewoon indrukwekkend oeuvre in Leeuwarden en Friesland. Piet de Vries bouwde in de periode jaren dertig tot en met jaren zestig. Een belangrijke inspiratiebron was voor hem de bouwwijze van de Amsterdamse School, in onze tijd opnieuw heel populair.  Zijn voormalig woonhuis en ontwerpbureau aan de Druifstreek (Tweebaksmarkt) is voor een groot deel nog in oorspronkelijke staat. Het pand is nu in gebruik bij onder andere de Stichting Piet de Vries.

Gratis brochure met route

De Open Monumentendag start bij het voormalige PTT-gebouw en telefoonkantoor aan de Tweebaksmarkt 23, schuin tegenover het Provinsjehûs. Ook dit PTT-gebouw is een ontwerp van Piet de Vries, uit een wat latere periode (jaren vijftig). U kunt daar de routebrochure gratis ophalen. De 16 panden die open zijn staan op kaart aangegeven en worden kort beschreven. Het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL), Groeneweg 1, heeft de brochure ook. De route download je hier. Volg ook Facebook.com/lwdomd.

 Van “Groene Weide” tot Huizum-west

Zeer bekend en beroemd in Leeuwarden en ver daarbuiten is het voormalige hotel “De Groene Weide”, inschrijfplaats tijdens enkele elfstedentochten: ook van Piet de Vries.

Van recenter datum is het voormalige pand voor de Keuringsdienst van Waren aan de Oostergoweg en twee flatgebouwen aan de Verlengde Schrans. Openmonumentendagliefhebbers kunnen, alleen en exclusief op 9 september, een kijkje nemen in diverse (woon)panden.  Vele Leeuwarders en bezoekers van de stad bewonderen het huidige D.E.-café op de hoek Ruiterskwartier en Doelesteeg. Ook dat pand komt van de tekentafel van Piet de Vries. Verder ontwierp hij prachtige woningen aan de Groningerstraatweg, Spanjaardslaan, Noordersingel en diverse straten in Huizum-west etc. Dankzij de zeer welwillende medewerking van eigenaren/bewoners kunt u eenmalig een kijkje nemen in (delen van) deze woningen. De interieurs hebben vaak nog bijzondere en mooie stijlkenmerken ontworpen door Piet de Vries. De eigenaren worden bijgestaan door een grote groep OMD-vrijwilligers.

Binnenstadswandeling met gids

Een (gratis) wandelroute van ca. 1,5 uur door de binnenstad langs diverse panden die door Piet de Vries zijn ontworpen. Onder begeleiding van een deskundige gids. Startpunt is het Historisch Centrum Leeuwarden (H.C.L.) aan de Groeneweg 1. Eindpunt is het voormalig woon- en werkhuis van de architect aan de Druifstreek 63.

Wandelingen op de volgende tijdstippen (mits voldoende belangstelling):

  • Start om 11.00 uur;
  • Start om 13.00 uur;
  • Start om 15.00 uur.

Maximaal aantal deelnemers per keer is 20. Kwartier voor aanvang aanwezig.

Aanmelding kan via historischcentrum@leeuwarden.nl. Met vermelding van voorkeurstijdstip.

Piet de vrieswandeling
Piet de vrieswandeling

Tentoonstellingen

Bezoek ter voorbereiding van Open Monumentendag nu al de Piet de Vries-tentoonstellingen in het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) met Leeuwarder panden en in Tresoar (provinciaal, zoals het Hooglandgemaal). U vindt beide instellingen aan de Groeneweg, nabij de Oldehove en parkeergarage, op 10 minuten lopen van het treinstation.

Hèt standaardwerk over Piet de Vries, geschreven door Rienk Terpstra, ligt in de boekhandels en bij het Historisch Centrum Leeuwarden.

 

Zondag busexcursie naar Hooglandgemaal en meer

Op zondag 10 september wordt in samenwerking tussen de werkgroep Open Monumentendag Leeuwarden en Tresoar een busexcursie georganiseerd langs gebouwen naar ontwerp van de architect in de provincie. Start 11.30 uur bij Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden. Eindtijd ca. 17.15 uur. Er gaat één bus langs deze unieke route, met onder andere bezoeken aan het voormalig gemeentehuis te Raerd en aan het veelgeprezen Hooglandgemaal te Stavoren. Architect Peter Walon zal onderweg een toelichting geven.

Aanmelding kan tot uiterlijk 8 september a.s. via info@tresoar.nl. De kosten voor deelname bedragen € 20 p.p., inclusief busvervoer, lunch, consumpties onderweg, toegang en gids. Nadere informatie via www.tresoar.frl of via 058 – 7890792.

 

Heet u Piet de Vries en woont u in de stad  Leeuwarden? De eerste drie aanmelders ontvangen het boek “Piet de Vries, een beeldhouwend architect”. Meld u zich vóór 8 september a.s. aan bij historischcentrum@leeuwarden.nl.

 

 

Dennis Klooster