OMD Piet de Vries, beeldbank HCL
06 jun
  • By Dennis Klooster
  • Cause in

Nieuws Open Monumentendag 2017

Ieder jaar, het tweede weekend van september, wordt ook in Leeuwarden de Open Monumentendag georganiseerd door een werkgroep van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd in samenwerking met het Historisch Centrum Leeuwarden en Monumentenzorg Gemeente Leeuwarden.

Voorzitter van de werkgroep OMD, Walter Kromhout, geeft met het volgende bericht een kleine ‘preview’ over zaterdag 9 september.

Piet wie?

De Open Monumentendag (OMD) 2017 (zaterdag 9 september a.s.) staat volledig in het teken van Piet de Vries. Piet wie? Piet de Vries, een vermaard architect met een buitengewoon indrukwekkend oeuvre. Een ongekend en deels onbekend aantal ontwerpen in Leeuwarden en ook elders in Friesland, uit de periode jaren dertig tot en met jaren zestig. Zijn voormalig woonhuis en ontwerpbureau aan de Duifstreek is voor een groot deel nog in oorspronkelijke staat en is nu in gebruik bij onder andere de Stichting Piet de Vries. Een enigszins overeenkomstig pand van zijn tekentafel is het huidige D.E.-café op de hoek Ruiterskwartier en Doelesteeg. Een fors aantal woonhuizen heeft hij ontworpen; aan de Groningerstraatweg, Spanjaardslaan, Noordersingel, diverse straten in Huizum-west etc. Zeer bekend en vermaard in Leeuwarden is het voormalige hotel “De Groene Weide”, inschrijfplaats tijdens enkele elfstedentochten. Het voormalige telefoonkantoor aan de Tweebaksmarkt is ook van Piet de Vries, uit een wat latere periode (jaren vijftig). Van nog recentere datum is het voormalige pand voor de Keuringsdienst van Waren aan de Oostergoweg en twee flatgebouwen aan de Verlengde Schrans.

OMD Piet de Vries, beeldbank HCL
OMD Piet de Vries, beeldbank HCL

 

Openstellen panden

Momenteel is de werkgroep OMD druk bezig met het “open praten” van een aantal van deze (en ook andere) panden. We hebben nu al een stuk of 12 interessante panden waarvan de eigenaren en/of bewoners graag medewerking willen verlenen om deze panden op 9 september a.s. open te stellen. Het dreigt dus opnieuw een uiterst interessante OMD te worden, met een mooie route langs interessante panden. Ook zijn er weer voorbereidingen gaande voor diverse nevenactiviteiten die op de een of andere manier een verband hebben met het thema. Daarover later meer.

Tentoonstellingen en andere activiteiten

Binnenkort (16 juni a.s.) worden alvast twee tentoonstellingen over Piet de Vries geopend. In het HCL (Leeuwarder objecten) en in Tresoar (provinciaal). Dan verschijnt ook in boekvorm hét standaardwerk over Piet de Vries, geschreven door Rienk Terpstra.

Op zondag 10 september is het de bedoeling om in samenwerking tussen de werkgroep OMD en Tresoar een busexcursie te organiseren langs werk van de architect in de provincie. De route ligt nog niet vast, maar u kunt er van uitgaan dat het Hooglandgemaal in Staveren niet zal ontbreken en het voormalig gemeentehuis in Rauwerd evenmin.

Het wordt een mooi weekend!

De panden op de foto’s op deze pagina zijn afkomstig van de beeldbank van het Historisch Centrum Leeuwarden. Deze panden zijn ontwerpen van Piet de Vries. en kunnen op 9 september ook van binnen bekeken worden.

OMD Piet de Vries, beeldbank HCL
OMD Piet de Vries, beeldbank HCL
Dennis Klooster