01 mrt
  • By Dennis Klooster
  • Cause in

Blog van René Kuipers WIEL

De werkgroep industrieel erfgoed (WIEL) stelt zich ten doel industrieel erfgoed in de gemeente Leeuwarden te behouden en de belangstelling en het bewustzijn voor de geschiedenis hiervan te bevorderen. WIEL wil de gestelde doelen o.a. behalen door de (voormalige) industriële panden te beschrijven en de historie van het bedrijf. Eenvoorbeeld hiervan is deze beknopte publicatie, geschreven door René Kuipers, over de situatie voor en na het PEB- gebouw op de Emmakade.

Voor en na het PEB gebouw op de Emmakade.

De gebrs. Aldert (1875-1940) en Nicolaas Koerse (1878-1968) , sinds 1906 gevestigd in hun winkel in porselein glas,kristal en aardewerk op de Kelders 197 (thans no.35)   met magazijnen op het Noordvliet 21 krijgen in 1911 vergunning van de gemeente tot aankoop van een gedeelte terrein van blok XIX, ter noordzijde van het Nieuwe Kanaal groot ca. 1206 m2., waarde ƒ 8.683 ,-

Onder architectuur van Hero  Feddema Az. (1869-1930) worden in 1912 in opdracht van de gebroeders, ter vervanging van de magazijnen op het Noordvliet,  twee woonhuizen met magazijnen en kantoren op het terrein gebouwd voor een bedrag vanf 25.490,-(Emmakade N.Z.  no.’s : 55-57-59) in de zgn. “Jugendstil stijl”  (foto: 1).

Foto 1

Echter slechts ca. 7 jaar na de bouw werden de panden overgenomen door het Provinciaal Electriciteits-bedrijf Friesland, dat in 1920 onder architektuur van Bert Johan Ouëndag (1861-1932) te Amsterdam een plan liet ontwikkelen voor de  verbouw van het pand Emmakade in de stijl “Amsterdamse School” De woningen no.’s 55 en 59 bleven nog gehandhaafd (foto: 2).

Foto 2

Omstreeks 1940 werd een nieuw kantoorgebouw  in de zgn. “traditionalistische” bouwstijl ontworpen door architect Andries Baart (1885-1969) uit Leeuwarden. Het kantoorgebouw werd in 2 periodes gebouwd, nl. in de jaren 1940-’42 het rechterdeel ,zodat de medewerkers in het nog bestaande gebouw konden doorwerken  (foto3). 

Foto 3

Na WO II werd in 1961, door architekt Baart samen met ir.Jelle Elise Wiersma (1898-1980) het linkerdeel  gerealiseerd na afbraak van het pand uit 1920. De oorspronkelijke woningen no.’s 55 en 59 zijn verdwenen. Het gemeentelijk monument (beeldbepalend) op de Emmakade is thans genummerd 59 en is een verzamelgebouw voor bedrijven en zorgleveranciers, genaamd “Emmastate” (foto-4).

Foto 4
Dennis Klooster