Tinnen lepel - blogbericht van meindert ley - Werkgroep Archeologie
01 feb
  • By Dennis Klooster
  • Cause in

Blog van Meindert Ley over Archeologie in Leeuwarden

Naast  de website die u informatie verschaft over de activiteiten die de vereniging organiseert hebben wij een blog opgericht waar actieve leden vertellen wat ze zoal bezighoudt.  Een publicatie van een blogpost verschijnt minimaal één keer per maand. Het leuke hiervan is dat we iedere maand een andere gastschrijver zullen hebben.

De tweede blog van dit jaar is geschreven door lid Meindert Ley van de werkgroep Archeologie.

Documenteren

U kent ze vast wel, personen die over landerijen, bulten grond en bouwterreinen struinen, vaak gewapend met een metaaldetector of met de neus bijna op de grond. De verzamelnaam voor dit soort figuren is amateur-archeologen. Ook in de gemeente Leeuwarden zijn veel amateurs actief  met het zoeken naar voorwerpen van lang geleden. Een deel van deze amateurs heeft zich verenigd in de Werkgroep Archeologie van Aed Levwerd, die wordt geadviseerd door Mariëlle Kenemans, beleidsmedewerker archeologie van de gemeente Leeuwarden. Tot zover is alles goed geregeld; regelmatig vergaderen, een gezamenlijk onderzoekje en individueel op stap. Ook wisselexposities en presentaties in het Historisch Centrum horen bij de activiteiten. Het ‘wij gevoel’ is ontstaan tijdens de bouw van de parkeergarage op het Oldehoofsterkerkhof rond 2006. Bij het doorzoeken van de grond die vrijkwam bij de werkzaamheden kwamen we elkaar tegen, eerst als concurrenten later als lotgenoten met dezelfde belangstelling. Naast in de werkgroep Archeologie vinden ze elkaar op de Facebook-pagina ‘Archeologie in Leeuwarden’, waar nieuwtjes worden uitgewisseld en recente vondsten worden getoond.

Tinnen lepel - blogbericht van meindert ley - Werkgroep Archeologie
Op de foto een zeventiende-eeuwse tinnen lepel afkomstig uit de stortgrond die vrijkwam bij de aanleg van de parkeergarage aan het Nieuwstraatje.

Onze oude stad met de scheve toren heeft een lange geschiedenis die binnen de gemeentegrenzen teruggaat tot de Midden Steentijd (tussen 8300 en 3000 jaar voor Christus). Ook waren hier al heel vroeg terpbewoners wat is gebleken uit de vondsten van aardewerk uit de IJzertijd (500 voor Christus tot het begin van de jaartelling).  In de loop der jaren is er door amateurs  veel archeologisch materiaal verzameld en aan hun particuliere collecties toegevoegd. Op zichzelf is zo’n collectie best fraai en zal aandacht trekken. Hierin schuilt ook geen kwaad maar de informatie blijft meestal verborgen voor de officiële wetenschap en voor een breder publiek. Ook bestaat het gevaar dat de vondsten zoek raken of later niet meer bekend is waar een voorwerp is gevonden.

Werkgroep Archeologie tijdens de dag van de Archeologie 2016
Samenwerking uit zich bijvoorbeeld in een evenement: Een deel van de werkgroep Archeologie, medewerkers HCL en meer tijdens een succesvolle dag van de Archeologie 2016

Mede door de samenwerking van de werkgroep en het advies van de gemeentelijke archeoloog is het idee ontstaan alle vondsten van de werkgroepleden en indien mogelijk andere amateurs te fotograferen, te documenteren en  deze gegevens in te voeren in een databestand.

Soms is het moeilijk de vondsten te determineren, d.w.z. de ouderdom en oorspronkelijke functie te bepalen. Daarnaast is er een grote verscheidenheid aan soorten materiaal. Denk hierbij aan vuursteen, bot, leer, brons of messing, tin, ijzer, aardewerk etc. De vroegste vondsten dateren van 6500 jaar voor Christus, de laatste vondsten tot ca. 1850 AD. Door het determineren, rubriceren en documenteren van vondsten en daarbij de coördinaten te bepalen (gps) ontstaat een goed beeld van de stadsgeschiedenis die naast de gegevens van voorwerpen uit officiële opgravingen gelegd kunnen worden. Op termijn worden op die databank van het HCL archeologische voorwerpen gepresenteerd afkomstig uit particuliere collecties.

Een bezoek aan het Archeologisch Steunpunt in het Historisch Centrum geeft door middel van een permanente expositie en wisselexposities een beeld van de ontwikkelingsgeschiedenis van de stad en de gemeente Leeuwarden.

Archeologisch Steunpunt in het Historisch Centrum Leeuwarden

Meindert Ley

Dennis Klooster