Dag Leeuwarder Archeologie
11 okt
  • By Dennis Klooster
  • Cause in

Dag van de Leeuwarder archeologie

Dag van de Leeuwarder archeologie

zondag 16 oktober

Het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) aan de Groewwweg staat zondagmiddag 16 oktober in het teken van de archeologie. De bodem onder de stad Leeuwarden is rijk aan resten uit het verleden, getuige de vele vondsten die zijn gedaan tijdens opgravingen. Een aantal van die vondsten uit de periode van 300 voor tot 1800 na Christus is te zien in het Archeologisch Steunpunt in het HCL.

Rond het thema ‘middeleeuwse proeverij’ worden vele (amateur)vondsten getoond die te maken hebben koken, het bewaren en bereiden van voedsel. Ter plekke worden ‘oer-gerechten’ bereid zoals gevulde pasteitjes, weke bole en verschillende soorten bonensoep. Living-history brengt ons terug naar de vikingentijd. Om 14.30 en 15.00 uur starten wandelingen door de binnenstad langs sporen van de middeleeuwen. Leden van de werkgroep archeologie geven rondleidingen in het Archeologisch Steunpunt en tonen vondsten die ze hebben gedaan in de Leeuwarder bodem. Bezoekers kunnen eigen vondsten meenemen die door deskundigen beoordeeld worden.

Ook voor kinderen is er van alles te beleven: ze kunnen fibula’s (mantelspelden) maken, kleuren en zelf aan archeologie doen met de ‘aanraken-mag-kar’. Tijdens deze middag wordt voor het eerst een bijzondere reconstructie getoond van een van de boerderijen die rond het begin van de jaartelling op het Oldehoofsterkerkhof hebben gestaan. De middag (tussen 13.00 en 17.00 uur) wordt georganiseerd door het HCL, de afdeling archeologie van de gemeente Leeuwarden en de werkgroep archeologie van de historische vereniging Aed Levwerd. De toegang is gratis. Deze activiteit sluit aan bij de Nationale Archeologiedagen (op 14, 15 en 16 oktober).

 

Dennis Klooster