Tijdschrift Leovardia

Het tijdschrift Leovardia verschijnt drie maal per jaar en is een uitgave van het Historisch Centrum Leeuwarden en Aed Levwerd.

Publicatie Leovardia

Redactie:
Piet Tuik – Harry Drent, Anneke Hellinga, Jan Faber, Paul Bron en Klaas Zandberg.

De redactie zorgt steeds weer voor lezenswaardige artikelen en prachtige foto’s over de geschiedenis van Leeuwarden en de bewoners van de stad. Het tijdschrift is enorm populair bij de leden. Als u lid bent ontvangt u het tijdschrift drie maal per jaar in de brievenbus. Bent u nog geen lid dan adviseren wij u lid te worden via het aanmeldingsformulier op deze website.

Losse nummers van Leovardia zijn voor € 7,00 verkrijgbaar bij de Leeuwarder boekwinkels en bij het Historisch Centrum Leeuwarden. Wanneer u lid wordt van Aed Levwerd ontvangt u jaarlijks drie nummers gratis thuis bezorgd.

Leovardia online

Blader online door de jaargangen 2000-2012 van het tijdschrift Leovardia. Zoeken op trefwoorden is eveneens mogelijk. Periodiek zullen nieuwe uitgaven worden toegevoegd.

Blader door alle nummers! 

Disclaimer:
Niets van deze Leovardia’s mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van Aed Levwerd (en in sommige gevallen van de auteur, het HCL en/of andere rechthebbenden).

De redactie van Leovardia heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren te traceren van al het gebruikte beeldmateriaal en als bron te vermelden. Een ieder die zich niettemin eigenaar weet van dergelijk materiaal op deze site zonder dat met hem/haar afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met het bestuur van Aed Levwerd (secretariaat@aedlevwerd.nl).

Inhoudsopgave eerder verschenen nummers


Klik op de naam van de publicatie die u wilt zien.